Používateľské meno

Heslo

RC PORTAL

1 2 3
autor správa
macil
modelár

Príspevkov: 1073

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 17. 3. 2021 o 15:39 | odkaz na príspevok
matusmrva:
Jedná sa o moju diplomovú prácu na vysokej škole. Vyrábam zariadenie, ktoré bude slúžiť ako učebná pomôcka na Žilinskej univerzite. Jedná sa o "stolicu", na ktorej sa budú merať rôzne prevádzkové charakteristiky, resp. hodnoty spaľovacieho motora pri použití rôznych typov vrtúľ.
Stolica - stôl, bude kovový, zváraný z joklového profilu na ktorý bude pomocou lineárneho vedenia pripevnená platforma. Na nej bude uchytený 2-taktný spaľovací motor DLA 64 boxer spolu s palivovou sústavou. Cez ovládač, ktorý bude navrhnutý a vytlačený pomocou 3D tlačiarne, sa budú ovládať otáčky motora.
...

Ak som správne pochopil zadanie, tak Matúšova DP je práve o návrhu meracieho zariadenia. Slovom "stav" je zrejme myslené samotné zariadenie.
Bydlisko: KE - Furča
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 17. 3. 2021 o 20:09 | odkaz na príspevok
Máme tu ďalší postup v stavbe... Dnes mi prišli diely z 3D tlačiarne. A to konkrétne spodný a vrchný diel, plynová páka, kryt batériového priestoru a dajaké drobnosti. Plus som stihol spraviť ovládanie plynovej páky V jej osi otáčania chýba ešte spojovacia skrutka. Na vyšších valčekoch budú umiestnené oba displeje. Pod nimi, na nižších, bude umiestnená riadiaca jednotka. Konektory riadiacej jednotky budú prístupné z vonkajšej prednej časti ovládača. Budú slúžiť na napájanie Displejov a RJ.
Tieto súčiastky budú spínané vypínačom, ktorý bude na hornom kryte ovládača. Budem spínať "+" 9V prívodu do RJ. Ovládač bude obsahovať ešte ďalší vypínač, ktorý bude spínať zapaľovanie motora. To bude napájané z Li-pol akumulátora 2S 1800mAh.
Z akumulátora budem poháňať aj BEC, ktorý mi bude vyrábať 5V napätie pre samostatný obvod. Ten bude pozostávať zo samotných senzorov. Je to z dôvodu odľahčenia RJ (nakoľko ju napája len 1A, 9V, AC/DC zdroj). Komunikačné linky z týchto senzorov budú napojené do HX711 prevodníkov. Tie budú napájkovane cez klasický 8 linkový internetový predlžovací kábel k RJ. Pridávam spomínané fotografie.
Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
ujovko
modelár

Príspevkov: 115

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 18. 3. 2021 o 00:14 | odkaz na príspevok
Ahoj Matúš, dovolím si z mojej praxe a skúseností zaviesť debatu na inú koľaj: bezpečnosť.

Učiteľ predmetu Pružnosť a pevnosť nám, strojárom, hovoril: ak má stroj dynamické účinky, násobte statické sily dvomi. K tomu patrí koeficient bezpečnosti min. +20%.
Asi si videl na štarte mierne poskakujúce lietadlo so spaľovacím motorom. Ten pružný podvozok Tvoj stojan nemá, je pravdepodobné, že pri vyššom výkone motora to celé odskáče kamsi.

Zabudni na to, že ak sa niečo stane zareaguješ, a už vôbec nie správne. Ak neveríš, sprostredkujem Ti stretnutie s kolegom, ktorý sa proti vrtuli s podobným motorom bránil rukou. Dnes už na klavíri nezahrá.

Áno, ľudia vymýšľajú a skúšajú. Ale aj v minulosti skúšali na odľahlých miestach a ak sa im niečo stalo, sami si boli na vine. Dnes sa prototypy skúšajú na odľahlých, plotom obohnaných pozemkoch s ceduľami, s obsluhou za bezpečnostnými stenami... Ako som Ti napísal, za prevádzku a škody budeš zodpovedný len Ty.
Na vlastné oči som videl ako sa 21" vrtuľa s kilovým elektromotorom počas letu vybrala von z lietadla a bez napájania predbehla model a preletela 15m. Zlomené vrtule rozobrali model v okamihu.

Mráz mi prebehol po chrbte pri Tvojej zmienke o tom, že to bude do budúcnosti pre študijné účely.
Prepáč, netušíš (a zrejme ani Tvoj školiteľ), čo vyžaduje umiestnenie zariadenia do priestorov a jeho používanie. Patrí k tomu vyhlásenie o zhode pre zariadenie, to má asi metrák náležitostí, projekt pre umiestnenie, riešenie bezpečnej obsluhy, ochrany okolia a osôb, požiarnej bezpečnosti atď.
Nemôžeš doniesť 5 litrov paliva a "len tak" si to "niekde" prelievať a manipulovať s tým a to ani na voľnej ploche patriacej univerzite! Nemôže sa skupina študentov "len tak" motať okolo 7kW vrtuľového pohonu bežiaceho na plný výkon!

Veľa šťastia!
Bydlisko: Košice
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 18. 3. 2021 o 16:18 | odkaz na príspevok
Tejto téme sa určite ešte budem venovať. Mám o tom základnú predstavu čo sa týka bezpečnosti používania tohto zariadenia mladšími študentami no musím ju ešte prepracovať a doriešiť do detailov. Určite však viem, že samotné zariadenie bude obsluhovať jedine zaškolený personál. K tejto téme sa určite ešte vyjadrím. Teraz však riešim otázku stavby a merania... Ďakujem však za pripomienku. Beriem na vedomie.
Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
marianr
modelár

Príspevkov: 1307

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 18. 3. 2021 o 18:16 | odkaz na príspevok
Bezpečnosť v škole má na starosti pedagóg. Ale nejaká stať do práce by mohla byť.
Bydlisko: Ba ( 63 rokov )
ujovko
modelár

Príspevkov: 115

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 18. 3. 2021 o 22:02 | odkaz na príspevok
Nepochopili ste, ale beriem to na seba...
Bezpečnosť inštalácie a používania nie je úloha DP.
Tres­tný či­n všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 a § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na. „Kto vy­dá ľu­dí (najmenej 7) do ne­bez­pe­čen­stva smr­ti ale­bo ťaž­kej uj­my na zdra­ví ale­bo cu­dzí ma­je­tok do ne­bez­pe­čen­stva ško­dy veľ­ké­ho roz­sa­hu (od 133000€) tým, že spô­so­bí po­žiar ale­bo po­vo­deň, ale­bo po­ru­chu, či ha­vá­riu pros­tried­ku hro­mad­nej prep­ra­vy, ale­bo škod­li­vý úči­nok vý­buš­nín, ply­nu, elek­tri­ny, rá­dioak­ti­vi­ty ale­bo iných po­dob­ne ne­bez­peč­ných lá­tok ale­bo síl, ale­bo sa do­pus­tí iné­ho po­dob­né­ho ne­bez­peč­né­ho ko­na­nia.“

Po slovensky: V prípade nehody/poruchy/havárie aj keď sa nikomu nič nestane a bude tam 7+ ľudí......
Ak podpálite labák a stavba (a hoci aj voľná plocha) nebude v súlade so stavebným zákonom schválená na použitie príslušného zariadenia a látok......
... budete jesť koláče v base. Toto nemôže príčetný pedagóg schváliť ani povoliť, lebo na to ani nemá právo.
Na spracovanie týchto dokumentov máme ľudí s odbornou spôsobilosťou a na získanie súhlasu mnoho inštitúcií so stavebným úradom navrchu.

Na vojenskom cvičení sa utopil vojak. Vyšetrovacia komisia si položila otázky: bol vojak poučený? ... bol, mal záchrannú vestu? ... mal, bol veliteľ prítomný? ... bol. Záver vyšetrovania: vojak sa utopil podľa predpisov.
Bydlisko: Košice
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 23. 3. 2021 o 20:09 | odkaz na príspevok
Máme tú ďalšiu aktualizáciu stavby meracieho zariadenia... Potiahli sme na ovládači do ktorého sa nainštalovala riadiaca jednotka od Arduina s napájkovanými káblami vedúcimi k senzorom. Na toto spojenie bol použitý klasický 8-linkový sieťový kábel. Spolu s ním je vedený k ovládaču napájací kábel arduina 9V (spínaný samostatným vypínačom), z ovládača k meracej platforme 7,2V z lipol akumulátora (tento obvod je taktiež spínaný jedným vypínačom) a pribudne ešte jeden... Klasický servo-kábel, ktorý bude napájať senzorové vybavenie na meracej platforme 5V produkovanými riadiacou jednotkou Arduina.
Plánoval som, že senzory mi bude napájať 5V BEC ale robí to celkom veľké rušenie a senzory potom vyhadzujú nepresné údaje.
Plus sa tlačili držiaky displejov. Je to z toho dôvodu, že pri modelovaní ovládača som sa pochybil a pri uchytení displejov na určené miesta mi nesedel vrchný kryt s spodným... Nasledovala úprava kde som displeje pripevnil priamo o horný kryt a problém bol vyriešený.
Tak isto pribudol aj duralový štít, ktorý bude slúžiť na odvádzanie splodín popod meraciu platformu. Bude na nej umiestnené citlivé vybavenie a tomu by spaliny a olej určite nepomohli. Taktiež sme vyrobili jednoduchý držiak v podobe oceľovej platne, ktorá je pripevnená k stojanovej konštrukcii a bude slúžiť na odkladanie bandasky s palivom počas tankovania.
Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 7. 4. 2021 o 18:03 | odkaz na príspevok
Nový update stavby.

- Výroba "miesta" na odkladanie kanistra s benzínom počas tankovania. Jedná sa o oceľovú platňu o hrúbke 4mm, a prichytená je k stojanovej konštrukcii pomocou skrutiek ktoré držia aj lineárne vedenie.

- Z prednej časti bolo treba vyrobiť ochranný štít. Ten bude slúžiť na odvádzanie spalín a oleja z motora popod meraciu platformu a mimo jemnej elektroniky. Je vyrobený z 3mm duralovej platne ktorá je narezaná, vybrúsená, ohnutá a povrchovo upravená. K lineárnemu vedeniu je prichytená pomocou 4 skrutiek a obyčajných matíc s podložkami... zaistene Locktite 243.

- uchytenie tenzometrického senzoru (meranie ťahu) na predom určené miesto. Jeden koniec je pripevnený k stojanovej konštrukcii a druhý k meracej platforme.

-výroba plošného spoju podľa schémy pre platinový senzor pt100. Pre meranie teploty od 150-250 stup. už nieje možné použiť bežne dostupné senzory teploty (môžu merať cca max 150stup). Z toho dôvodu je potreba pre pt100 vlastný obvod stabilizovaného prúdu... pomocou HX711 sa bude merať hodnota odporu a hodnota odporu na pt100 ktorá sa bude meniť. tieto hodnoty sa budú porovnávať a na základe prepočtov sa bude zobrazovať aktuálna teplota.

Pokračovanie nabudúce

Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
marianr
modelár

Príspevkov: 1307

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 7. 4. 2021 o 19:38 | odkaz na príspevok
Ako budeš kalibrovať meranie teploty?

Infračervený teplomer by nevyhovoval?
Bydlisko: Ba ( 63 rokov )
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 8. 4. 2021 o 15:54 | odkaz na príspevok
Kalibráciu teploty ešte nemám doriešenú ale mám k dispozícií bezkontaktný digitálny teplomer Fluke tak pravdepodobne s ním. Meranie teploty robím podľa tohto návodu: https://navody.dratek.cz/arduino-projekty/mereni-teploty-pomoci-pt100.html

Včera prebehla montáž Flow senzoru, medzi palivovú nádrž a karburátor. Jedná so o citlivý senzor prietoku určený pre meranie o hodnotách 0,01-3 L/min.
Pri skúškach som však prišiel na jeden problém... Senzor resp. program mi meria spotrebu paliva v ml/sec... Výsledok zobrazuje v celých hodnotách, čiže najmenší možný prietok ktorý vie zobraziť je 1ml/sec. Keď že motor, má spotrebu väčšiu ako 1ml/sec len počas plného plynu je táto koncepcia programu nepoužiteľná. Akonáhle spravím hocijakú úpravu programu (čo sa týka zmeny typu premennej alebo jej výpisu) tak mi začne senzor zobrazovať nesprávne, náhodné a chybné údaje. Senzor pracuje s citlivosťou 2500 impulzov za jednu minútu času pri prietoku 1 L/min. Táto citlivosť sa dá upraviť na hodnotu cca 10 000 impulzov zmenšením prierezu dýzy na 1mm.
Programovanie je moja celkom slabá stránka a ak by tu bol niekto, kto sa rozumie programovaniu arduina v prostredí Wiring nech mi napíše SS. Bol by som vďačný za pomoc.

Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
donemilio
modelár

Príspevkov: 26

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 14. 4. 2021 o 08:49 | odkaz na príspevok
Nechcem rypat, ale teplota coho sa bude merat pri tahovych skuskach?
Alebo, presnejsie povedane, preco je potrebne vynakladat tolke usilie na jej super presne meranie?
Bydlisko: Humenné a Brno ( 22 rokov )
matusmrva
modelár

Príspevkov: 621

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 17. 4. 2021 o 21:20 | odkaz na príspevok
Teplota oboch valcov motora. Mám v pláne zisťovať ako veľmi ovplyvní zmena vrtule teplotnú záťaž motora... Bude sa to merať pri rôznych otáčkach motora na ktorých sa následne nechá bežať motor istú dobu. Všetky údaje, ktoré budú senzory zaznamenávať sa budú ukladať do Excelu. Po ukončení meraní sa z daných hodnôt spravia grafy a bude pekne vidieť pri akých otáčkach a akej vrtuli sa motor najviac hreje. Taká je zatiaľ predstava... uvidíme či sa to bude dať preniesť do reality

Ďalšie pokračovanie na práci...
Naťahal som káble z arduina k meracej platforme. Plus som sa pustil do výroby elektroniky pre ovládanie pt100viek a osadenie HX711 prevodníkov. Tak isto v "krabičke" elektroniky bude uložený aj BEC ktorý som jemne upravil a pridal chladič. Áno, nie je tam až tak podstatný ale je to štýlové, dáva to profesionálnejší vzhľad a som toho názoru, že je lepšie ho tam mať ako nie. Tak isto som ho umiestnil tak, aby bolo dobre vidieť signalizačné LED - diody. Tie som zalial do Epoxidu kvôli ochrane a dizajnu. Tieto ledky budú slúžiť aj ako signalizácia stavu nabitia Li-polky.
Finálne napájanie, oproti plánovanému, je nasledovné. 9V AC/DC zdroj mi napája mikrokontrolér arduino, oba displeje, senzor prietoku s jeho HX711, senzor hmotnosti s jeho HX711 a obe HX711 teplotných senzorov. Medzi pt100 a hx711 budú spomínané plošné spoje ktoré budú napájané z BEC 5V. BEC bude napájaný z Li-pol akumulátora, ktorý bude taktiež zásobovať energiou elektronické zapaľovanie a otáčkomer.
Prikladám fotografie z práce...
Bydlisko: Sebedražie ( 25 rokov )
1 2 3
  • Odpovedať
Musíte byť prihlásený na pridávanie príspevkov.
Úvodná stránka
  • 109 ľudí online za poslednych 5 minút.
Fórum
  • 4 príspevkov za posledných 24 hodín.
Album modelov
  • 6 príspevkov za posledných 24 hodín.
Galérie
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Články
  • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.
Bazár
  • 14 inzerátov za posledných 24 hodín.
Podujatia
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.

Online za posledných 5 minút: