Používateľské meno

Heslo

RC PORTAL

 • Kategória

Autá a lode (12)

 • Facebook
 • Reklama

Predpisy pozičného osvetlenia lodí

Pridané: 2. 12. 2015 o 14:31 | ID článku: CLA319 | Zobrazenia: 11567x | Komentárov: 0 | Autor: Othello

Aj keď na slovensku veľa akcií s nočnými jazdami nemáme, osvetlenie modelu patrí k jednému z oblúbených detailov, ktoré vedia oživiť aj ten najmenej zaujímavy model. Osobne ma to dosť mrzí keďže viem ako dobre vyzerajú osvetlené modely na kludnej večernej hladine. Maketár by si neodpustil neosvetliť svoj model aj keby nemal ísť na večernú jazdu za celú životnosť modelu. Často sa však stretávame na vode so zle osvetleným modelom či už sa jedná len o polomaketu, alebo dokonca maketu. V následujúcom článku si povieme teda základné pravidlá o osvetlení lodí používaní v prevádzke. Často je vidiet lodné modely svietiace ako vianočný stromček. Pritom každý typ lode ma presne určené osvetlenie s priradenými pravidlami ako a kedy svietit. Ešte pred samotným započatím témy musím podotknúť, že článok je v podstate prepisom článku pána Ivana Grňu zo stránky MO-NA-KO.net vytvoreného podľa prameňov a odkazov :
Prameny:
Locja Baltiku, zbor przepisow, Gdinia 1979
Miedzynarodowe prawo drogi morskiej, Miroslav Golik Modelarz 6 - 7/2004
Odkazy:
www.modellskipper.de
Světělná signalizace lodí
www.mo-na-ko.net/lode-osvetleni.htm

Základné pravidlo
Základným pravidlom je, že každá loď musí mať stožiarové svetlo - biele, svetlo zadné - biele a pozičné svetlá, alebo aj bortové, na pravej strane zelené, na ľavej červené obr. 1.
Ale zas tak jednoduché to nieje. Záleží na dĺžke trupu lode. Nad 50 metrov dĺžky má napríklad stožiarová loď svetlá dve. Jestvujú aj špeciálne kombinácie svetiel pre plavidlá neschopné manévrovať, poškodené plavidlá, pre lode uviaznuté na plítčine, kotviace plavidlo, lode vykonávyjúce práce pod vodou, hľedajúce míny, pre rybárske plavidla pri love atď.
Následujúca časť obsahuje výťah z lodných predpisov o povinnom osvetlení (v noci) a signálnych znakoch (počas dňa). Uvedené informácie dúfam pomôžu správnemu doplneniu výbavy modelu. Ako vo večšine tried podľa klasifikácie organizácie NAVIGA, tak aj večšiny makiet a modelov „nesúťažných" lodných modelárov.

obr. 1

obr. 2

I. Plavidlá s mechanickým pohonom
Na obr. 1 vidíme rozmiestnenie svetiel na lodi s mechanickým pohonom. Súčastne sú zobrazené farby a vyžarovacie uhly jednotlivých svietidiel. Je to:
•a) svetlo stožiarové, biele svetlo umiestnené kolmo nad osou symetrie lode , svietiace neprerušovane v uhle 225° smerom dopredu.
•b) svetla pozičné (bortové) zelené na pravom boku, červené na levom boku, svietiace neprerušovaným svetlom v celkovom uhle 225° (obe dohromady), resp. 112,5° každé. V smere vpred 90° a 22,5° vzad. Pokiaľ je loď kratšia než 20 metrov, môžu byť obe pozičné svetlá v spoločnom svietidle umiestnenom v ose lodi obr. 3.
•c) svetlo zdné, tj. biele svetlo umiestnené čo najblžšie k zrkadlu lodi, svietiace neprerušovane v uhle 135° , teda smerom vzad pod uhlom 67,5° na každú stranu od pozdĺžnej osy lode obr. 2.


obr. 3

obr. 4

Doplňujúce pravidlá:
•a) loď kratšia ako 12 metrov môže miesto uvedených svetiel použiť len svetlá pozičné a jedno svetlo biele, viditeľné zo všetkých strán (vyžarujúce v uhle 360°) obr. 3.
•b) dlhšie ako 50 metrov musí mať druhé stožiarové svetlo umiestnené ďalej vzadu a viššje než je prvé biele stožiarové svetlo viď. obr. 4

A to je všetko čo by každé plavidlo mechanickým pohonom (motorom) malo mať.
Čo ostatné lode, napríklad plachetnice, alebo veslice?

obr. 5

obr. 6

II. Plachetnice.
Plávajúce plachetnice musia mať za tmy rozsvietené:
•a) Pozičné svetlá (bortové),
•b) Zadné svetlo (záďové),
•c) mimo viššie uvedených svetiel môže mať (nejedná sa o povinnú výbavu) na prednom sťažni dve svetlá viditeľné zo všetkých strán umiestnené nad sebou. Horné červené, dolné zelené. Obe môžu byť rozsvietené len súčastne s pozičními svetlami, obr. 5.
Doplňujúce pravidlá:
•a) ak je plavidlo kratšie ako 20 metrov môžu byť pozičné svetlá umiestnené v jedinom svietidle blízko prednej časti stožiaru, alebo na stožiary, v mieste odkiať budú najlepšie vidno,
•b) ak je plachetnica plávajúca pod plachtami poháňaná súčasne aj pomocným motorom, musí mať v predu vyvesený znak v tvare rovnoramenného trojuholníka, zaveseného vrcholom dole (k hladine), obr. 6
III. Veslica (loď poháňaná veslami)
Môže používať svetlá ako plachetnica, pokiaľ ich však nemá, je povinnosťou posádky mať pripravené pre rýchle použitie elektrické svietidlo prípadne lucernu so sviečkou.
V dalšej časti si povieme o povinnom osvetlení pri vykonávaní špecíálnych činnostiach pracovných lodí.


obr. 7

obr. 8

IV. ťahanie a tlačenie vlekov
Toto bude zaujímať hlavne tých, čo milujú remorkéry. Pri ťahaní musí ťažná loď rozsvietiť:
•a) dve stožiarové svetá umiestnené v ose lode nad sebou. Ak je dĺžka súpravy dlhšia ako 200 metrov musia byť stožiarové svetlá tri nad sebou, obr. 7, obr. 8,
•b) pozičné svetlá (bortové),
•c) zadné svetlo,
•d) svetlo ťahania umiestnené nad zadným svetlom zvyslo, žltej farby,
•e) znak v tvare dvoch rovnostranných trojuholníkov vrcholmi k sebe (obr. 11) v mieste odkial bude najlepšie vidieť (ak je soúprava dlhšia ako 200 m).


obr. 9

Ťahaná loď musí mať rozsvietené pozičné svetlá a svetlo zadné.
Pri tlačení platí:
•a) Ak sú tlačiaca a tlačená loď pevne spojené, považujú sa za jedno plavidlo, viď základné osvetlenie,
•b) pri tlačení, alebo ťahaní na boku (borte) platí to isté ako v predchádzjúcom prípade - dve stožiarové svetlá z rpedu, pozičné svetlá a zadné svetlo,
•c) plavidlo ťahané, tlačené pri boku musí mať rozsvietené pozičné svetlá a svetlo zadné, ak je súprava dlhšia ako 200 m musí mať vyvesený znak „ROMBU" obr. 9


obr. 10

obr. 11

V. Rybárske lode
Mimo vyššie uvedené svetlá základného vybavenia motorovej lode je rybárska loď povinná použiť:
•1) pri tralovaní (to je ťahanie pohyblivej siete, alebo iného zariadenia na lov)
•a) dve zo všetkých strán viditeľné svetlá, umiestnené vo zvislej línii, horné zelené, dolné biele, alebo znak z dvoch trojuholníkov, obr. 10, obr. 11,
•b) stožiarové svetlo umiestnené do výšky nad zeleným svetlom, viditeľné zo všetkých strán, čo nieje povinné pre plavidlo kratšie ako 50 m,
•2) pri inom love ako tralovanie
•a) loď musí byť ďalej vybavená dvoma svetlami viditeľnými zo všetkých strán, horné červené, dolné biele vo zvislej línii nad sebou, alebo znak z dvoch trojuholníkov zvisle nad sebou vrcholmi k sebe, obr. 11,
•b) Ak má loď siete, alebo iné lovecké náradie roztiahnuté na vzdialenosť väčšiu ako 150 metrov od lodi musí mať vo smere vyloženia siete daľšie biele světlo, nebo znak trojúhelníku vrcholem vzhůru na straně vyložené sítě, obr 12, obr. 13


obr. 12

obr. 13


obr. 14

obr. 15

obr. 16

VI. Lode vykonávajúce práce pod vodou
Plavidlá vykonávajúce prehlbovanie plavebných trás, bágrovanie piesku, potápačské práce, sú len čiastočne ovladateľné a musia byť preto označené:
•a) troma svetlami zvislo nad sebou viditeľnými zo všetkých strán, horné a dolné červené, prostredné biele obr.14,v
•b) troma znakmi zvisle nad sebou, horné a dolné kruhové, prostredné „ROMB" (kosoštvorec) obr. 15,
•c) pokiaľ sa loď pri práci pohybuje, musí mať rozsvietené aj stožiarové svetlo, pozičné svetlá a svetlo zadné,
•d) ak pracovné zariadenie tvorí prekážku na boku lodi, musí mať naviac na strane prekážky rozsvietené dalšie dve červené svetlá nad, alebo cez den dva kruhove znaky tak, aby bolo zrejmé na ktorej strane sa překážka nachádza obr. 17 a obr. 16. Na strane po ktorej je možné loď obísť, musí mať dve zelené svetlá zvislo nad sebou, alebo cez den dva znaky „ROMBU", všetky svetlá musia byť viditeľné do všetkých strán obr. 17, obr. 16+18 a obr. 19,
•e) pokiaľ veľkosť lodi vykonávajúcej práce pod hladinou neumožňuje vyvesiť všetky svetlá a znaky v odstavci d, musí ukazovať (použiť):
- tri svetlá viditelné zo všetkých strán umiestnené nad sebou, horné a dolné červené, prostredné biele obr. 20,
- repliku signalnej vlajky „A" mezinárodného kódu signálov vo výške nie menšej než 1 meter, viditeľnou zo všetkých strán obr. 21,
•f) loď ktorá vykonáva odmínovanie lodnej trasy musí mať mimo základných svetiel vyvesené tri zelené svetlá alebo tri kruhové znaky, jedno zo svetiel, alebo jeden kruhový znak musí byť na štíte prvého stožiara, ostatné na koncoch rahna obr. 22.


obr. 17

obr. 18

obr. 19

obr. 20

VII. lode pilotnej služby
Pokiaľ plavidlo plní službu pilota pre ostatné plavidla, musí mať okrem základných svetiel dve svetlá nad sebou viditeľné zo všetkých strán, horné biele a spodné červené. Svetlá musia byť umiestnené na štíte predného sťažňa obr. 23.


obr. 23

obr. 25


obr. 24 A obr. 24 B

Porucha a kotvenie
Tak to je všetko o práci. Na záver ostáva ešte osvetlenie lodí pri poruche a pri kotvení.
•a) neovladateľná loď - musí byť označená dvoma červenými svetlami viditeľnými zo všetkých strán, umiestnenými zvislo nad sebou. Vo dne dvoma kruhovými znakmy nad sebou. Pokiaľ je neovládateľná loď v pohybe (vetrom alebo vlivom prúdov), musí mať rozsvietené aj pozičnésvetlá a a zadné svetlo, obr. 24a + 24b,
•b) loď čiastočne ovládateľná má rozsvietené tri svetlá viditeľné zo všetkých strán, umiestnené zvislo nad sebou. Horné a dolné je červené, prostredné biele. Cez deň vyvesí tri znaky opäť zvislo nad sebou , horný a dolný kruhový, prostredny ROMB
•c) zakotvená loď - stojacia na kotve (zakotvená) musí mať v mieste kde budú nejlepšie vidieť:
- svetlo biele viditeľné zo všetkých strán, alebo cez deň kruhový znak, umiestnený v prednej časti lode,
- biele svetlo viditeľné zo všetkých strán v zadnej časti lode, nižšie než je kotevné svetlo predné obr. 25,
- loď menšia než 50 m môže mať jedno biele svetlo viditeľné zo všetkých strán,
- loď stojacia na kotve mimo prístav a loď dlhšia ako 100 metrov musí tiež rozsvietiť pracovné svetlá a svetlá určené k osvetleniu palub,
- loď uviaznutá na plítčine používa biele svetlá ako zakotvená loď a mimo toho v noci dve červené svetlá zvislo nad sebou viditelné zo všetkých strán a cez deň tri kruhové znaky vo zvislej línii.
A to by bolo asi tak všetko. Síce existujú aj ďaľšie predpisy a pravidlá napríklad o presnom umiestnení jednotlivých svetiel, ich svietivosti, o odtienoch farieb svetiel, o rozmeroch znakov atď. Pravdaže pokiaľ staviame iba model a nie skutočné plavidlo, vystačíme si s uvedenými štyrmi základnými svietidlami. K ostatným svetlám sa dostaneme len pri práci lode, alebo jej poruche. Takže keď chceme ovládať svetlá na diaľku, stačí kľudne jeden spínač - všetky základné svetlá svietia súčastne. Pro fajnšmekrov, alebo skôr detailistov mezi modelármi je možné použiť druhý spínač, ktorým budeme spínať označenie neovládateľnosti lode, alebo jej uviaznutie na plítčine. Zbytok je už záležitosťou pracovnej činnosti a svetlá pre jej simulaciu by mala byť vo výbave lodi. Na stožiari remorkéru musíme mať ďaľšie dve stožiarové svetlá svietiace bielo (celkom teda tri) a na boku stožiaru prípadne ďalšie dve svetlá červenej farby umiestené tak, aby prostredné stožiarové svetlo bylo mezi nimi. Tak budete môcť signalizovať tahanie (biele - biele - biele), signalizácia práce pod vodou (červená - biela - červená) aj signalizácia poruchy pohonu (červená - červená).
A úplne na koniec pár dotazov.
•1, Tieto predpisy o osvetlenia sú určené tým modelárom, čo chcú mať na svojom modely naozaj predpisové osvetlenie. Tý čo jazdia len pre svoje potěšenie niekde na rybníku za chalupou sa vôbec uvedenými skutočnosťami nemusia vzrušovať a kludne svieťte akokoľvek a čímkoľvek.
•2, Pokiaľ sa od doby napsání něco změnilo, někdo tyto předpisy zná důkladněji, či s něčím nesouhlasí, nechť se nechytá za hlavu s výkřiky „Co ti vo…. to tam napsali!" ale ať sedne a taky napíše. Určitě to bude užitečnější.
•3, Na lodiach sa nachádza veľké množstvo osvetlenia, kteoré nepodlieha až tak prepisom.Jedná sa o osvetlenie plauby a nakladkových priestorov.Tieto majú menšiu svietivosť ako pozičné osvetlenie. Pri jazde je loď na mostíku smerom v pred zhasnutá kôly lepšej viditeľnosti kapitana. Aj pri manévroch (uväzovanie remorkéru a pod) sa predok rozsvecuje len na nevyhnutnú dobu.osvetlenie paluby by malo byt smerovane smerom dole na palubu a nemalo by byť z okolia lode vidno, no nie vždy to je tak.

 • Pridať komentár
Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.
Úvodná stránka
 • 100 ľudí online za poslednych 5 minút.
Fórum
 • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.
Album modelov
 • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Galérie
 • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Články
 • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Bazár
 • 2 inzerátov za posledných 24 hodín.
Podujatia
 • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.

Online za posledných 5 minút: