Používateľské meno

Heslo

RC PORTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 25 26 27 28 29 30
autor správa
Jaroslav Kadlic
modelár

Príspevkov: 170

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 31. 3. 2018 o 21:17 | odkaz na príspevok
AKO VYPLNIŤ PRIHLAŠKU?????. Za boha mi nejde otvoriť.
Bydlisko: Ladce-Tunežice ( 62 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 1. 4. 2018 o 08:25 | odkaz na príspevok
mate excel alebo openoffice alebo libreoffice ?
ak mate excel 2003 a novsi tak si otvorte tento dokument https://www.lermas.sk/uploads/prihlasky/registracny_formular_2018.xltx
ak mate excel 1997-2003 tak tento formular https://www.lermas.sk/uploads/prihlasky/registracny_formular_2018_V_excel97.xls
ak mate OpenOffice alebo LibreOffice tak tento dokument https://www.lermas.sk/uploads/prihlasky/registracny_formular_2018_ooo.ods

Pripadne poproste niekoho, co vam s prihlaskou pomoze.
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
VladoVrancik
modelár

Príspevkov: 1751

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 1. 4. 2018 o 08:55 | odkaz na príspevok
Ja mam otazku kedy sa bude aktualizovat zoznam clenov na vasej stranke je stary zo dna 25.2.2018 a nie su tam vsetci zaregistrovany piloti.
Bydlisko: Nove Zamky ( 48 rokov )
lv
modelár

Príspevkov: 2728

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 1. 4. 2018 o 10:37 | odkaz na príspevok
Keď predsedovia klubov pošlú reálne, úplné zoznamy?
Bydlisko: Trenčianska Turná ( 53 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 1. 4. 2018 o 10:44 | odkaz na príspevok
nech sa paci , zoznam clenov a klubov je aktualny k 1.4.2018
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
33joe
modelár

Príspevkov: 123

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 10. 4. 2018 o 19:20 | odkaz na príspevok
jofrey007 možno by ste sa mali poradiť s niekym ohľadom nového nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR a zákona 18/2018.

lebo napríklad v prihláške som si nevšimol, že by Vám niekto dával súhlas na spracovávania osobných údajov a podobne a že si žiadate teda riadne veľa údajov.
Bydlisko: Zvolen ( 33 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 7. 8. 2018 o 08:26 | odkaz na príspevok
ziadame len tolko udajov, kolko od nas ziada poistovna, FAI, a ministerstvo skolstva. Sucastou prihlasky je aj suhlas so spracovanim osobnych udajov

https://www.lermas.sk/?mdocs-file=463

https://www.lermas.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/

Prehlad sportovych vysledkov LERMAS

https://www.lermas.sk/sportove-vysledky/
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
VladoVrancik
modelár

Príspevkov: 1751

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 7. 8. 2018 o 08:43 | odkaz na príspevok
33joe:
jofrey007 možno by ste sa mali poradiť s niekym ohľadom nového nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR a zákona 18/2018.

lebo napríklad v prihláške som si nevšimol, že by Vám niekto dával súhlas na spracovávania osobných údajov a podobne a že si žiadate teda riadne veľa údajov.


Z toho si nic nerob pomaly ak umries budes musiet dat suhlas aby ti na nahrobok vytesaly meno.
Bydlisko: Nove Zamky ( 48 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 7. 8. 2018 o 08:54 | odkaz na príspevok
no zvolili sme si "uradnikov" do EP tak musime trpiet...
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 06:41 | odkaz na príspevok
Pokyny k vyplneniu registračných formulárov a GDPR

Vážený predseda klubu, individuálny člen

koncom mesiaca jún Vám boli doručené pokyny na doplnenie registračných formulárov klubov a členov LERMAS. Doplnenie súvisí s naplnením registra fyzických osôb v športe, ktorý udržuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V prípade, že športovec/člen združenia nebude zapísaný do registra nebude môcť on, ani jeho klub poberať finančné príspevky z Príspevku pre uznaný šport.

Pre zápis do registra je dôležité, že fyzická osoba/športove bude do registra zapísaný len vtedy, ak údaje uvedené organizáciou sa budú zhodovať s údajmi registra obyvateľov. V praxi to znamená, že člen klubu musí predsedovi poskytnúť údaje presne tak, ako ich má zapísané v občianskom preukaze t.j. priezvisko, meno, presnú adresu bydliska (vrátane súpisného aj orientačného čísla) a rodné číslo.

Aby LERMAS mohol spracovať tieto údaje, tak každý člen LERMAS podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je v súlade s nariadením GDPR. Tieto osobné údaje  členov sú poskytnuté len organizáciám, s ktorými má LERMAS zmluvu o spracovaní osobných údajov (SNA, Ministerstvo školstva, poisťovňa Kooperatíva).

Právom každého člena, je nepodpísať tento súhlas. V tom prípade, keďže LERMAS jeho údaje nemôže spracovať, tak člen bude vyradený z evidencie členov LERMAS, bude mu deaktivované jeho FAI licenčné číslo, nebude poistený za škodu spôsobenú prevádzkou modelu a prestáva byť členom LERMAS.

Rád by som touto cestou apeloval aj na radových členov LERMAS, aby si skontrolovali údaje u svojich predsedov, či tieto spĺňajú náležitosti, ktoré boli uvedené v úvode článku.

Attila Csontos

sekretariát LERMAS
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 20. 9. 2018 o 08:25 | odkaz na príspevok
Vážený predseda klubu, individuálny člen,

na základe rozhodnutia predsedníctva zo dňa 8.6.2018 , bod 1 zápisnice (https://www.lermas.sk/2018/06/25/zapisnica-z-rokovania-predsednictva-lermas-zo-dna-8-6-2018/) a na základe zmluvy č.0060/2018/SŠSŠ  bude medzi mládež do 23 rokov rozdelená suma 10.000 euro. Suma bude rozdelená rovnomerne medzi všetkých členov LERMAS do 23 rokov, čo pri súčasnom počte 172 členov do 23 rokov predstavuje sumu cca 58 euro na jedného člena.

Pridelenie tejto sumy je podmienené niekoľkými podmienkami, tak ako ukladá zákon o športe a zmluva medzi MinEdu a SNA

1. prijímajúci klub je riadne registrovaný, má právnu subjektivitu, t.j. má pridelené IČO a má zriadený bankový účet. Organizačné zložky iných zväzov nie sú akceptované.

2. športovec, na ktorého sa prijíma dotácia v roku 2018 dosiahol vek max. 23 rokov, je riadnym členom LERMAS a odovzdal súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR)

3. športovec, na ktorého sa prijíma dotácia sa v roku 2018 zúčastnil aspoň 3 športových modelárskych súťaží. Klub účasť na súťažiach doloží výsledkovými listinami, ktoré budú súčasťou vyúčtovania. (zákon 440/2015, §4, bod 6 - aktívny športovec)

4.prijímajúci klub doloží platnými daňovými dokladmi účel použitia dotácie.

Žiadam Vás preto, aby ste mi do 30.9.2018 doložili doklady (skenové kópie) pre body 1 a 3.

Klub, ktorý nesplní horeuvedené podmienky bude z príjmu dotácie vylúčený a zvyšná suma sa rozdelí rovnomerne medzi ostatné kluby.

Športovec klubu, ktorý tiež nespĺňa horeuvedené kritériá nemá nárok na pridelenie príspevku.

Oprávnené náklady na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou
1. Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k národnému športového zväzu sa považujú náklady na
a) prenájom športovej infraštruktúry
b) nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru
c) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
d) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
e) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie
f) diagnostika
g) regenerácia a rehabilitácia
h) preprava športového materiálu a náčinia
i) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi
j) dopingovú kontrolu
k) cestovné poistenie športovcov

Pokiaľ o príspevok nemáte záujem, alebo už teraz viete, že nesplníte podmienky tak to prosím urýchlene oznámte na sekretariát aby proces prideľovania príspevkov nebol blokovaný

Attila Csontos
Sekretariát LERMAS
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
ods
modelár

Príspevkov: 434

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 27. 10. 2018 o 22:16 | odkaz na príspevok
Dobrý deň , rád by som sa dozvedel komu bolo tých desať tisíc bolo rozdelené keď už ani jeden z našich chlapcov a všetko juniorov z kategorie velkých akrobatov ktorý o toto zrnko žiadalo nedostalo žiadny príspevok pretože súťaže neboli pod záštitou Lermasu.... to je smutné , pritom reprezentujú svojimi výsledkami po celej Európe . ..a do budúcna spraviť minimálne 3 súťaže kategórie F3M je dovolím si povedať viac ako nereálne pretože sú astronomicky nákladovo odlišné od súťaží zo stopkami,metrami a počítadlom .
Bydlisko: ods
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 28. 10. 2018 o 06:40 | odkaz na príspevok
Peniaze budu rozdelene v sulade so zmluvou medzi SNA a Ministerstvom skolstva a podla zakona o sporte. Zmluva je verejne dostupna na odkaze http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=3305043&text=1.
Podmienky stanovuje zmluva a zakon a to je - Prijímateľ sumu určenú podľa tohto písmena rozdelí podľa pomeru aktívnych športovcov
evidovaných v zdrojovej evidencii
.
Kto je aktivny sportovec definuje zakon o sporte 440/2015, §4, ods.6 - Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.

Z celkoveho poctu 175 juniorov do 23 rokov tuto podmienku splnilo len 62 sportovcov. Kluby, ktore si myslia ze si tam zapisu 20 deti, ktore ani nic nestavaju ani nechodia na sutaze a dostanu na nich peniaze, tak sa velmi mylia. Zakon nuti sportove organizacie na Slovensku aby aktivne robili sutaze na ktorych sa zucastnuje mladez do 23 rokov.

Peniaze nedostane ani ten, co bude chodit len do zahranicia. Nasiel som k tomu aj vyjadrenie pravnika, ktore na tom ale nic nezmeni
Citujem z jedneho dotazu

Dotaz na temu - Aktívný športovec.
Novelizácia zákona zmenila znenie § 4 odst.6 tak, že
Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných
športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.
To znamená , že aktívnymi športovcami nebudú napr. Sagan, Zuzulová, Cibulková a pod., keď sa nezúčastnia troch
súťaži organizovaných ich zväzmi ?

Peter Sepeši 11. marec 2017 20:13
RE: Aktívný športovec. (Odpoveď na: komentár #154
Áno Váš výklad ustanovenia § 4 ods. 6 je jeden z možných výkladov, ktorý aj podľa nás to odporuje rozumnému
usporiadaniu veci. Na to zrejme zákonodarca nemyslel, keď sa snažil riešťl niečo úplne iné a to, aby za aktívnych
športovcov neboli evidenčné vykazovaní športovci, ktorí nesúťažia, len sú formálne zaregistrovaní.
Treba povedať, že počty športovcov takých ako je Sagan, Zuzulová a Cibulková , o ktorých štatisticky ich národné športové zväzy
prídu nie sú také, aby nejako ovplyvnili celkový počet aktívnych športovcov daného športu.
Bude ich úplne nepatrné promile, ale súhlasime s Vami, že to je nelogické a nesprávne pravidlo.


Este by som sa rad opytal co povazujete za astronomicke vydaje. Nas klub robi rocne 2 sutaze svetoveho pohara - uputane akrobaty F2B a sutaz rakiet. Naklady na sutaz akrobatov predstavuju cca 1500 euro, naklady na sutaz rakiet cca 2500 euro. A predsa nie sme na tom v strate vdaka sponzorom, dotaciam miest a efektivnym vynalozenim tychto prostriedkov na organizaciu sutazi. Okrem toho robime sutaze Serialu MSR uputanych modelov a niekolko verejnych sutazi. Pozrite sa do kalendara sutazi na klub c. 117 https://kalendar.lermas.sk/events?__token__=1b5c48beba38897e4d68a826bfe192bd&from=01.01.2018&to=31.12.2018&club[]=117&__submitter__=filter

Dalsia vec je ze kategoria F3M nema ani zastupenie v Rade leteckych modelarov - snazte sa tam presadit svojho cloveka, p. Krupar uz na tuto temu odpovedal viacerym modelarom, ktori tuto kategoriu lietaju, ale od nich ziadna odozva.

Este je tu polozka talentovani sportovci, v ktorej ostavaju nejake peniaze na rozdelenie. Odporucam sa Vam obratit na radu leteckych modelarov s dotazom na sposob rozdelenia fin. prostriedkov pre talentovanych sportovcov. Verim ze sa najde nejaky sposob ako aj v tomto roku aspon ciastocne uspokojit potreby talentovanych sportovcov.

PS:sorry za dlhsie vysvetlenie, ale povazoval som za potrebne uviest vsetky fakty.
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
ods
modelár

Príspevkov: 434

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 28. 10. 2018 o 21:39 | odkaz na príspevok
No škoda že ste tých prvých osem viet nenapísali v predchádzajucom oznamení o pridelení fin príspevkov ušetrili by sme trocha času v hladaní , posielaní výsledkov atď. No pre mňa je napr. astronomické číslo trebárs štyri tísic napríklad možno pre Vás nie To , že p. Krupár písal je pravda ale pri 5 slovenských pilotov je s cítenia pomoci slovami MOŽNO sa mi fakt do tohoto kolotoča nechce.
Bydlisko: ods
jofrey007
modelár

Príspevkov: 111

Moje modely
Poslať správu
Správa zaslaná: 14. 11. 2018 o 14:55 | odkaz na príspevok
S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME CELEJ MODELÁRSKEJ KOMUNITE, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL

PHDr. Miroslav Šulc 

vo veku 73 rokov

Miroslav Šulc bol dlhoročný modelár, reprezentant ČSSR, prezident a čestný prezident Zväzu modelárov Slovenska a člen Letecko-raketomodelárskej asociácie.

Posledná rozlúčka so zosnulým  k večnému odpočinku bude dňa 16.11.2018o 13.30 v Poprade-Veľká
Bydlisko: Košice ( 51 rokov )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 25 26 27 28 29 30
  • Odpovedať
Musíte byť prihlásený na pridávanie príspevkov.
Úvodná stránka
  • 83 ľudí online za poslednych 5 minút.
Fórum
  • 7 príspevkov za posledných 24 hodín.
Album modelov
  • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.
Galérie
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Články
  • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.
Bazár
  • 7 inzerátov za posledných 24 hodín.
Podujatia
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.

Online za posledných 5 minút: vladosu27, suzukista, didikk, Miroslav25, Tomigo696, Beke68,